Akardiyak-TRAP İkizler

Akardiyak-TRAP İkizler

İkiz gebeliklerin oluşum evrelerinin çok erken dönemlerinde plasentanın tek oluşması ve ikinci bebeğin kordon damarlarının kusurlu oluşunu neticesinde, ikiz eşi olan bebekte kalp ve buna bağlı olarak beyin gelişimi oluşamaz, ancak vücudun diğer uzuvları değişik kombinasyonlarda gelişebilir.

İkiz gebeliklerin oluşum evrelerinin çok erken dönemlerinde plasentanın tek oluşması ve ikinci bebeğin kordon damarlarının kusurlu oluşunu neticesinde, ikiz eşi olan bebekte kalp ve buna bağlı olarak beyin gelişimi oluşamaz, ancak vücudun diğer uzuvları değişik kombinasyonlarda gelişebilir. Dolayısı ile ikinci bebek ayrı bir canlı varlıktan ziyade diğer bebeğe bir parazit eklenti olarak gelişebilir.

Gebelik haftası ilerledikçe bebek büyür ve gelişir ve bu gelişime diğer parazit yapı da eşlik eder. Böylece bebek hem kendi hem de kendi ile giderek büyüyen parazit yapının kan dolaşımı idame ettirir. Şayet diğer parazit yapının kütlesel gelişimi de paralel olarak devam ederse, dolaşımı idame ettirmeye gayret eden kalp, bir müddet sonra bu görevini yerine getiremeyebilir ve yetmezliğe düşer. Nihayetinde bebek anne karnında kaybedilebilir.

Bu nedenle bu durumun, anne karnında, olası en erken dönemde farkedilmesi ve parazit yapıya ait göbek kordonunun anne karnında koagülasyonu sağlanarak dolaşımın iptal edilmesi, yukarıda sözü edilen bebek kaybını engelleyecektir.

Anne karnında uygulanan bu  ameliyat Dünya’da az sayıda merkezde ve Perinatal Tıp Merkez’imizde uygulanmaktadır.

Paylaş

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategoriler
Son Yazılar

Gebelik Diyabeti

İçerik (Alt Başlıklar) ⭕ Gebelik Diyabeti ⭕ Gebelik şekerinin teşhis

Abstract Submission

Language of the presentation and the abstract is English. By submitting this presentation, I do accept that all abstracts accepted for presentation will be published in a supplement of Perinatal Journal on the authors' own responsibility and to transfer the copyright for the abstract to be accepted to Perinatal Journal . Please be informed for more details from www.perinataljournal.com. By submission of your abstract/poster/video presentations, you do accept that all or a portion of presentations, comments, documents and presentation slides/videos presented will be recorded and may be selected for a recorded and on demand web portal for members and other user