Çoklu Gebeliklerin İkiz yada Tekile İndirgenmesi

Çoklu Gebeliklerin İkiz yada Tekile İndirgenmesi

Tekil gebeliklere göre uygun olan rahim, çoğul gebeliklerde bebekleri yeteri kadar besleyebilme ve 40 haftaya kadar içeride tutabilme gayretini her zaman yerine getiremez.

Tekil gebeliklere göre uygun olan rahim, çoğul gebeliklerde bebekleri yeteri kadar besleyebilme ve 40 haftaya kadar içeride tutabilme gayretini her zaman yerine getiremez. Özellikle üçüz ve üzeri çoğul gebeliklerde bu durum  çok barizdir. Bebek sayısı arttığı oranda canlı doğum yapma ve sağlıklı bebek sahibi olma olasılıkları ciddi azalır. Bebek sayısı arttıkça erkenden düşük ya da erkenden anne karnında kaybetme riskleri ciddi düzeydedir. Dolayısı ile, sağlıklı canlı bebek olaslığını sağlayabilmek için, olası en erken dönemde bebek sayısı ikize ya da tekile indirgenebilir. Böylece hem canlı bebek hem de sağlıklı canlı bebek sahibi olabilme imkanı elde edilmiş olur.

Ancak üçüzden ikize ya da tekile indirgenmesi konusu belki ailenin tercih ve risk alma durumuna göre değerlendirilmelidir. Ancak üçüzden fazla olan gebeliklerde konu, tartışmaya imkan tanımayacak kadar sarihtir. Bu gebeliklerde maalesef hazin tablolar ortaya çıkmaktadır. Nadir görülmesi nedeni ile medyanın ilgisini çekmesi ve konunun bu mecrada başka yönlere kayması nedeni ile istismar edildiği durumlarda gözlenmiştir.

Plasentanın ayrı ya da tek-ortak oluşuna göre uygulanacak yöntem ve teknik değişir. Anne karnında uygulanan böyle bir işlemin konunun uzmanı bir Perinatolog tarafından yapılması önemlidir.

Paylaş

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategoriler
Son Yazılar

Gebelik Diyabeti

İçerik (Alt Başlıklar) ⭕ Gebelik Diyabeti ⭕ Gebelik şekerinin teşhis

Abstract Submission

Language of the presentation and the abstract is English. By submitting this presentation, I do accept that all abstracts accepted for presentation will be published in a supplement of Perinatal Journal on the authors' own responsibility and to transfer the copyright for the abstract to be accepted to Perinatal Journal . Please be informed for more details from www.perinataljournal.com. By submission of your abstract/poster/video presentations, you do accept that all or a portion of presentations, comments, documents and presentation slides/videos presented will be recorded and may be selected for a recorded and on demand web portal for members and other user