Erken Düşükler

Erken Düşükler

14.haftaya kadar olan düşüklere denilmektedir. Genelde ağır gelişme kusuru olan olguları içerir. Gebelik haftası 5-7 haftası olanların %60’ından fazlasında kromozom anomalisi rastlanılmakla beraber, 10-12 haftaya ulaşanların yaklaşık %2’sinde kromozom anomaline rastlanır.

Gebelikle ile beraber eşlik sağlık sorunu olanlarda, mevcut soruna ve bu sorunun ağırlığına göre düşük olasıkları değişir. Ancak hoplayıp zıplamakla ya da günlük işler ile meşgul olmakla bir ilgisi yoktur.

Bazı kişilerde peşpeşe erken düşükler gözlenebilmekte ve bu durum tetkik edildiğinde %50’inden fazlasında herhangibir sebep bulunamamaktadır. Bu tür olgularda hiçbir zaman ümitsizliğe düşülmemelidir. Peşpeşe düşük yapanlarda, genelde peşpeşe 3 düşükten sonra tetkikler yapılır.

Gebeliğin 12.haftasında yapılan muayene esnasında tüm gebelerde düşük olasılığı, bu haftada yapılan özellikli muayene ile saptanabilir. Bu nedenle 12.-13.haftadaki muayenenin sadece bu nedenle değil başka gerekçelerle de yapılması ve kaçırılmaması gerekmektedir. Artık gebelik bakımı ve muayenesinin ana çatısını 12.hafta muayenesi oluşturmakta ve gebeliğin tüm risk durumları neredeyse bu hafta belirlenebilmektedir.

Paylaş

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategoriler
Son Yazılar

Gebelik Diyabeti

İçerik (Alt Başlıklar) ⭕ Gebelik Diyabeti ⭕ Gebelik şekerinin teşhis

Abstract Submission

Language of the presentation and the abstract is English. By submitting this presentation, I do accept that all abstracts accepted for presentation will be published in a supplement of Perinatal Journal on the authors' own responsibility and to transfer the copyright for the abstract to be accepted to Perinatal Journal . Please be informed for more details from www.perinataljournal.com. By submission of your abstract/poster/video presentations, you do accept that all or a portion of presentations, comments, documents and presentation slides/videos presented will be recorded and may be selected for a recorded and on demand web portal for members and other user