İlk Trimester: Tarama ve Tanı-09-Ağustos-2015
Perinatal Medicine
  • Sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecektir.
  • Toplantı günü kayıt yapılmamaktadır.
Adres
Perinatal Tıp Vakfı
Cumhuriyet cad 30/5, Elmadağ-Taksim, İstanbul (Divan Otel yanı)
Tel : 0212 224 4080 – Fax : 0212 296 20 16
E-Posta: info@perinatal.org.tr
 
09.30 – 12.00

Gebelik tanısı, boş kese, yolk sac, erken kayıplar, koryonisite
CRL ölçümü, hematom, amnios kesesi,
İlk trimester düşük ve ölü doğum risk hesaplanması
Fetal anatomi muayenesi ve anomali tanısı
Erken fetal anatomi, CRL ve NT ölçümü tekniği
 
Erken fetal anatomi: Doppler ve minör belirteçler
PAPP-A, s-bhCG, PlGF zamanlama ve teknik
Kromozom anomalisi risk hesaplaması
 Genetik bilgilendirme
CVS ve Amnio

İkiz gebelikte Down tarama ve prenatal tanı
İkiz gebeliklere özgü muayene ve girişimler
 
Preeklampsi risk hesaplanması ve Aspirin profilaksisi
İlk trimester erken doğum tarama testi ve profilaksisi
İlk trimester IUGR ve makrozomi risk hesaplaması
İlk trimester diabet tarama testi
 
 
13.30 -14.30  Hasta üzerinde uygulama
 
 
 
14.30 – 16.30
 
Kromozom anomalileri için ilk trimester kombine test: Halen geçerli mi? 
 
Fetal DNA testinde zamanlama, kan örneği alınması, gönderilmesi
Fetal DNA testi için onam formu ve istek formunun önemi 
Fetal DNA testinde Trizomi 21,18,13, XY, Delesyon Sendromları seçenekleri
Fetal DNA tarama testinde yanlış pozitiflik ve yanlış negatiflik durumları ve kaynakları
Fetal DNA tarama testinde hastanın test öncesi bilgilendirilmesini incelikleri
İlk trimester fetal ultrasonun önemi değişti mi?
Fetal anomali ya da ultrason bulguları varsa fetal DNA testine gerek var mı?
Fetal DNA tarama testinde maliyet ve fiyatlandırma stratejileri
  
 
 16.30    Sertifikasyon
 
  • Limited registration 
  • No onsite registration
Address:
Perinatal Medicine Foundation
Cumhuriyet cad 30/5, Elmadağ-Taksim, İstanbul
Tel : 0212 224 4080 – Fax : 0212 225 2322
E-Posta: info@perinatal.org.tr 
http://www.perinatal.org.tr/tr-TR/Contact
 
09.30 – 12.00
 Diagnosis of pregnancy, empty sac, yolk sac, early pregnancy loss
Chorionicity, haematoma, amniotic sac
Mol hydatiforme, no gestational sac, ectopic pregnancy
Risk estimation for miscarriages and stillbirth
Fetal anatomy, fetal anomaly 
Technic for CRL and NT measurement

Doppler ve minor markers in first trimester
PAPP-A, s-bhCG, PlGF : Timing
Risk estimation for chromosomal abnormality
Genetic counseling
CVS ve Amnio
 
Down screening and prenatal diagnosis in twins
Examnination and interventions for twins
Ealy screening for preeclampsia and Aspirin prophylaxis 
Early screening for preterm delivery and prophylaxis
Risk estimation for IUGR and macrosomia
Early screening for gestational diabetes
 
13.30 – 14.30   Practical session
 
14.30 – 16.30
First trimester screening test: Combined test still valid?
Technical aspects of fetal DNA screening test 
Timing, blood sample and shipping of fetal DNA screening test
Consent and request form for fetal DNA screening test 
Fetal DNA screening test: Choice for Trisomy 21,18,13, XY, Deletion Syndromes
False positive and false negative results of fetal DNA screening test
Importance of counselling for fetal DNA screening test 
Fetal examination and fetal DNA screening test
Fetal DNA screening test in cases with fetal anomaly or Ultrasound findings?
Price policy in fetal DNA screening test 
Fetal diagnostic tests in case of positive fetal DNA screening test 
 
16.30   Certification

Start Date

Ağustos 09, 2015

End Date

Ağustos 09, 2015

Coordinator

Languages​

Türkçe

Paylaş

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategoriler
Son Yazılar

Gebelik Diyabeti

İçerik (Alt Başlıklar) ⭕ Gebelik Diyabeti ⭕ Gebelik şekerinin teşhis

Abstract Submission

Language of the presentation and the abstract is English. By submitting this presentation, I do accept that all abstracts accepted for presentation will be published in a supplement of Perinatal Journal on the authors' own responsibility and to transfer the copyright for the abstract to be accepted to Perinatal Journal . Please be informed for more details from www.perinataljournal.com. By submission of your abstract/poster/video presentations, you do accept that all or a portion of presentations, comments, documents and presentation slides/videos presented will be recorded and may be selected for a recorded and on demand web portal for members and other user