Kızamıkcık

Kızamıkcık

Ülkemizde artık aşı programında olması nedeni ile, Kızamıkçık enfeksiyon epidemisi daha az görülmektedir. Aşıdan emin olmayan ya da bağışık olup olmadığını bilmeyenlerin test yaptırması akıllıca olacaktır.

Ülkemizde artık aşı programında olması nedeni ile, Kızamıkçık enfeksiyon epidemisi daha az görülmektedir. Aşıdan emin olmayan ya da bağışık olup olmadığını bilmeyenlerin test yaptırması akıllıca olacaktır. Aşılama programına uyulması önemlidir. Aşı olmamış ya da bağışık olmayan herkesin aşı olması, özellikle gebelik oluşmadan aşı olması çok önem arzetmektedir. Cinsel ilişkide bulunan ve etkili bir korunma yöntemi kullanmayan ya da korunmayan herkesin, eğer bağışık değilse mutlaka kızamıkçık aşısı yaptırmasında fayda vardır.

Gebelikte ve özellikle gebeliğin ilk aylarında geçirilen kızamıkçık enfeksiyonunda, anne karnında bebeği geçme olasılığı %25-30 olmasına karşın, şayet bebeğe geçerse bebekte ciddi hasar yapma olasılığı %75-80 civarındadır. Dolayısı ile gebelik ilk aylarında kızamıkçık geçirdiği kesinlik kazanan olgularda, gebeliğini devam ettirilmemesi bir seçenektir.

Eğer gebelik haftası 15-22 haftalarda ise amniosentez ile kızamıkçık virüsünün antijeni amnios sıvısında aranabilir. Eğer sonuç negatif ise gebelik devam ettirilebilir. Ancak amniosentez tarihinden sonra anneden bebeğe geçme olasılığı mevcut olduğu için 22.-23.gebelik haftasında bebek göbek kordonundan kan alınarak hem IgM hem de virüs antijeni bakılabilir. Eğer saptanmış ise gebeliğin sonlanması bir seçenek olmalıdır, çünkü tedavisi yoktur.

Paylaş

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategoriler
Son Yazılar

Gebelik Diyabeti

İçerik (Alt Başlıklar) ⭕ Gebelik Diyabeti ⭕ Gebelik şekerinin teşhis

Abstract Submission

Language of the presentation and the abstract is English. By submitting this presentation, I do accept that all abstracts accepted for presentation will be published in a supplement of Perinatal Journal on the authors' own responsibility and to transfer the copyright for the abstract to be accepted to Perinatal Journal . Please be informed for more details from www.perinataljournal.com. By submission of your abstract/poster/video presentations, you do accept that all or a portion of presentations, comments, documents and presentation slides/videos presented will be recorded and may be selected for a recorded and on demand web portal for members and other user