Monokoryonik-Diamniotik (Tek Yumurta) İkizler

Monokoryonik-Diamniotik (Tek Yumurta) İkizler

Döllenmenin oluşmasından sonra,  mevcut zigot kütlesinin 3. ile 8. günler arasında ikiye ayrılması ile meydana gelir. Çünkü plasentayı oluşturacak hücre grubu artık farklılaşmıştır, dolayısı ile plasenta tek olarak oluşacaktır.

Döllenmenin oluşmasından sonra,  mevcut zigot kütlesinin 3. ile 8. günler arasında ikiye ayrılması ile meydana gelir. Çünkü plasentayı oluşturacak hücre grubu artık farklılaşmıştır, dolayısı ile plasenta tek olarak oluşacaktır. Ancak daha amniyon zarı-kesesini ve cenini oluşturacak hücre grupları farklılaşmamıştır, dolayısı ile bu hücre kütlesinin ikiye ayrılması sonucu iki ayrı cenin-bebek oluşur.

Plasentanın tek oluşması ile, iki bebek aynı plasentayı paylaşırlar. Ancak bu paylaşımın ve gelişimin getirdiği sorunlar vardır.

-Düşük, erken doğum, anomalili bebek oranı artmıştır.

İkiz eşinde kalp-beyin gelişememesi durumu.

İkizden İkize Transfüzyon Sendromu gelişebilir.

-Hem plasentanın ortak paylaşımı hem de ortak damar paylaşımı nedeni ile bu tür ikiz gebeliğe özgü gelişme geriliği gelişebilir.

-Bebeklerden birinin anne karnında kaybı söz konusu olabilir. Bu durumun kendine özgü diğer bebeğe olan sıkıntıları söz konusu olabilir.

-Eğer 8. ile 12. günler arasında hücre kütlesinde ayrışma olursa, bugüne kadar plasentayı ve amniyon zarını-kesesini oluşturan hücre grupları artık farklılaştığı için ayrışamaz ve ancak daha cenini oluşturacak hücre grupları farklılaşmamıştır, dolayısı ile bu hücre kütlesinin ikiye ayrılması sonucu iki ayrı cenin-bebek oluşur. Aynı kese içinde iki bebek gelişir. Bu durum ise göbek kordonlarının dolanması ve düğüm oluşturması nedeni ile %50 olguda anne karnında kayıplar ile sonuçlanırlar. Bu gebeliklere MONOKORYONİK-MONOAMNİOTİK İKİZ GEBELİKLER adı verilir.

– Eğer hücre kütle ayrışması geç dönemde oluşursa, 12.günden sonra, cenini oluşturacak hücre grupları farklılaşmaya başlamıştır. Farklılaşmayan hücre gruplarının ayrışması ile hangi organ grubuna denk geliyorsa, o organlar çift olur. Zaten farklılaşmış ve dokuları oluşturmak üzere gelişmiş hücre grupları, hangi organa tekabül ediyorsa, onlar ortak olurlar. Bu duruma YAPIŞIK İKİZLER denir. Yapışık ikizlerden bir kısmı vardır ki; daha anne karnında iken yapışıklık dereceleri tesbit edilebilir. Dolayısı ile doğumdan sonra ayrılabilir olanların gebeliğin devamına imkan sağlanabilir. Halbuki doğumdan sonra ayrılma ameliyatlarının başarılı olma olasılığının çok düşük olduğu olgularda, gebeliğin sonlanmasına imkan sağlanabilir.

Paylaş

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategoriler
Son Yazılar

Gebelik Diyabeti

İçerik (Alt Başlıklar) ⭕ Gebelik Diyabeti ⭕ Gebelik şekerinin teşhis

Abstract Submission

Language of the presentation and the abstract is English. By submitting this presentation, I do accept that all abstracts accepted for presentation will be published in a supplement of Perinatal Journal on the authors' own responsibility and to transfer the copyright for the abstract to be accepted to Perinatal Journal . Please be informed for more details from www.perinataljournal.com. By submission of your abstract/poster/video presentations, you do accept that all or a portion of presentations, comments, documents and presentation slides/videos presented will be recorded and may be selected for a recorded and on demand web portal for members and other user