Parvovirüs

Parvovirüs

Virütik enfeksiyon grubundan olup, genel semptomlar çerçevesinde şikayetler verebilir. Çoğunlukla genel nezle-grip yakınmalarından ayrıştırılmaları, farklılıkları zordur.

Virütik enfeksiyon grubundan olup, genel semptomlar çerçevesinde şikayetler verebilir. Çoğunlukla genel nezle-grip yakınmalarından ayrıştırılmaları, farklılıkları zordur. Ancak gebelikte geçirildiğinde bebeğe geçme olasılığı söz konusudur. Bu durumda ise, kan yapım ana hücrelerine yerleşmeyi severler ve bu hücrelerin ölümüne neden olurlar. Bunun sonucu olarak anne karnında bebekte kan yapımı etkilenir. Eğer ciddi düzeyde etkilenmezse, bu enfeksiyon çabuk geçtiğinden bebeğe zarar vermeden durum düzelebilir. Ancak kan yapım ana hücrelerine süratle yerleşerek, ani kan yapım zorluğuna neden olarak, kan hücrelerinin doku ve hücrelere oksijen taşıma fonksiyonunu bozarlar. Böylece tüm vücutta hücre fonskiyonu bozarak, ödem ve asit gelişimi görülebilir.

Eğer anne karnında böyle bir durum şüphelenilirse, Doppler ultrasongrafi ile inelenerek durum ortaya konulabilir. Kansızlık şüphesi durumunda anne karnında bebeğin göbek kordon kan düzeyine bakılır ve şayet kansızlık söz konusu ise hemen aynı anda kan hücreleri dışarıdan bebeğe verilerek durum kontrol altına alınır. Zaten bu arada durum düzeldiği için Parvovirüs enfeksiyonu süratle geçer ve bebek anne karnında kaybedilmekten kurtarılmış olur.

Paylaş

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategoriler
Son Yazılar

Gebelik Diyabeti

İçerik (Alt Başlıklar) ⭕ Gebelik Diyabeti ⭕ Gebelik şekerinin teşhis

Abstract Submission

Language of the presentation and the abstract is English. By submitting this presentation, I do accept that all abstracts accepted for presentation will be published in a supplement of Perinatal Journal on the authors' own responsibility and to transfer the copyright for the abstract to be accepted to Perinatal Journal . Please be informed for more details from www.perinataljournal.com. By submission of your abstract/poster/video presentations, you do accept that all or a portion of presentations, comments, documents and presentation slides/videos presented will be recorded and may be selected for a recorded and on demand web portal for members and other user